30 Gru

Jak odczytywać wynik pomiaru składu ciała?

Medyczny Analizator Składu Ciała Człowieka X-Contact 356 jest innowacyjnym urządzeniem wykonującym pomiary analizy składu ciała z wykorzystaniem 3 częstotliwości. Urządzenie umożliwia ocenę zawartości tkanki tłuszczowej i tkanek miękkich w poszczególnych segmentach ciała, jak również analizę m.in. zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej, wody, masy tkanek miękkich w całym ciele. Dodatkowo badane są takie parametry jak masa protein i minerałów, analiza tłuszczu zgromadzonego w okolicy brzucha, wiek metaboliczny oraz podstawowa i ponadpodstawowa przemiana materii. 

Analizator Składu Ciała JAWON MEDICAL X-Contact 356 posiada certyfikat EC0197 oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.

Analiza Składu Całego Ciała, z odniesieniem do norm:

 • masa ciała rzeczywista [kg]
 • masa ciała standardowa [kg]
 • BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2]
 • PBF (Percent of Body Fat) - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%]
 • MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg]
 • LBM (Lean Body Mass) - beztłuszczowa masa ciała [kg]
 • SLM (Soft Lean Mass) - masa tkanek miękkich [kg]
 • TBW (Total Body Water) - procentowa zawartość wody całkowitej [%]
 • stosunek ECW/TBW
 • BCM (Body Cellular Mass) - masa komórkowa [kg]
 • SMM (Skeletal Muscle Mass) - masa mięśni szkieletowych [kg]
 • zawartość protein [kg]
 • zawartość minerałów [kg]


Segmentowa Analiza Składu Ciała: noga, ręka, tułów:

 • MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg]
 • SLM (Soft Lean Mass) - masa tkanek miękkich [kg]
 • Impedancja [Ω] z podziałem na częstotliwości


Analiza Okolicy Brzucha:

 • VFA (Visceral Fat Area) - obszar tłuszczu trzewnego, w odniesieniu do norm [cm2]
 • VFL (Visceral Fat Level) - poziom tłuszczu trzewnego [skala 1-16]
 • AC (Abdominal Circumference) - szacunkowa wartość obwodu brzucha w okolicy pępka [cm]
 • WHR (Waist Hip Ratio) - szacunkowa wartość stosunku obwodu talii do obwodu bioder

 
Dodatkowo:

 • przewodnik w formie tabeli, określający najważniejsze cele do osiągnięcia, wytyczne odnośnie zmiany masy i składu ciała, wraz z przewidywanym czasem trwania realizacji tych zmian
 • BMR (Basal Metabolic Rate) - podstawowa przemiana materii PPM [kcal]
 • TEE [Total Energy Expenditure) - szacunkowy całkowity wydatek energetyczny [kcal]
 • AMB (Age Matched of Body) - wiek metaboliczny [lata]
 • impedancja [Ω] 
 • określenie typu sylwetki (9 typów sylwetki)
 • określenie kaloryczności zalecanej diety
 • określenie ilości kalorii zalecanych do spalenia w trakcie ćwiczeń fizycznych
 • wynik całkowity - ocena stanu fizycznego na podstawie analizy składu ciała i wieku biologicznego
 • porównanie wyniku pomiaru aktualnego z wcześniejszym
 • w zestawie tablice przedstawiające standardy pomiarów bioimpedancyjnych
 • generowanie kodów QR pozwalających na podgląd wyników na tablecie/ smartfonie


Arkusz wyników dla dzieci:

 • masa ciała rzeczywista [kg]
 • masa ciała standardowa [kg]
 • BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2]
 • PBF (Percent of Body Fat) - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%]
 • MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg]
 • LBM (Lean Body Mass) - beztłuszczowa masa ciała [kg]
 • SLM (Soft Lean Mass) - masa tkanek miękkich [kg]
 • TBW (Total Body Water) - procentowa zawartość wody całkowitej [%]
 • stosunek ECW/TBW
 • SMM (Skeletal Muscle Mass) - masa mięśni szkieletowych [kg]
 • zawartość protein [kg]
 • zawartość minerałów [kg]
 • typ sylwetki
 • krzywa rozwoju dziecka - masa, wzrost (siatki centylowe)
 • BCM (Body Cellular Mass) - masa komórkowa [kg]
 • BMR (Basal Metabolic Rate) - podstawowa przemiana materii PPM [kcal]
 • TEE [Total Energy Expenditure) - szacunkowy całkowity wydatek energetyczny [kcal]
 • AMB (Age Matched of Body) - wiek metaboliczny [lata]
 • MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej w segmentach ciała [kg]
 • SLM (Soft Lean Mass) - masa tkanek miękkich w segmentach ciała [kg]
 • Impedancja [Ω] z podziałem na czestotliwości w segmentach ciała


Interpretacja parametrów

Masa ciała (kg)
Analizator posiada wbudowaną wagę, za pomocą której możliwy jest pomiar rzeczywistej masy ciała pacjenta

MBF - masa oraz procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (kg)

Tkanka tłuszczowa zgromadzona jest w warstwie podskórnej, jak również wokół narządów wewnętrznych. Tkanka ta, pełni szereg istotnych funkcji w organizmie. Stanowi materiał zapasowy dla komórek oraz energetyczny dla procesów oddychania komórkowego. Tkanka tłuszczowa pełni funkcję gruczołu wydzielania wewnętrznego, tworzy również warstwę termoizolacyjna dla organizmu, a otaczając narządy wewnętrzne stanowi dla nich warstwę ochronną. Dlatego też, prawidłowa jej zawartość jest istotna dla utrzymania zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu. Siedzący tryb życia, niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej może prowadzić natomiast do podwyższenia zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, co może prowadzić do powstawania otyłości oraz chorób jej towarzyszących, takich jak m.in. nadciśnienie, cukrzycy typu II, choroby serca, itd.


LBM - beztłuszczowa masa ciała (kg)

Termin stosowany w ocenie stanu odżywienia, oznaczający masę ciała (tkanek aktywnych i kośćca) z wyłączeniem tkanki tłuszczowej.


SLM - masa tkanek miękkich (kg)

Całkowita masa wody i białka w organizmie. Określa masę mięśni szkieletowych oraz narządów wewnętrznych zbudowanych z mięśni tj. serce, żołądek itp.


TBW - procentowa zawartość wody całkowitej (%)

Woda jest głównym składnikiem organizmu człowieka, jej zawartość waha się od 40% u bardzo otyłych osób do nawet 70 - 75% u noworodków. U dorosłej osoby o normalnej budowie, wartość ta stanowi około 50 - 65% masy ciała. Woda jest składnikiem komórek, buduje ich strukturę. Stanowi środowisko dla wielu ważnych procesów w ciele człowieka. Pełni funkcje biologiczne i fizjologiczne, a także jest rozpuszczalnikiem dla składników. Odpowiednie nawodnienie organizmu ma bardzo istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz utrzymanie witalności i zdrowia.


VFA - obszar tłuszczu trzewnego (cm2) oraz poziom tłuszczu trzewnego

Tkanka tłuszczowa trzewna jest to tkanka zgromadzona wokół narządów wewnętrznych stanowiąca dla ich warstwę ochronną. Jej nadmiar może prowadzić do powstawania zespołu polimetabolicznego będącego zespołem czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca, do których należy zaliczyć otyłość, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, zaburzenia tolerancji glukozy, nadkrzepliwość krwi, hiperurykemię i inne. Jeśli obszar tłuszczu trzewnego przekracza 100m2, osobę badaną można określić jako otyłą.

 • poziom 1 - 4 odpowiada podskórnej tkance tłuszczowej
 • poziom 1 - 4 odpowiada podskórnej tkance tłuszczowej
 • poziom 5 - 8 odpowiada zrównoważonej tkance tłuszczowej
 • poziom 9 - 10 odpowiada granicy tłuszczu podskórnego a tłuszczu trzewnego
 • poziom 11 - 15 odpowiada trzewnej tkance tłuszczowej typu I
 • poziom 16 - 20 odpowiada trzewnej tkance tłuszczowej typu II


BMI - index masy ciała

Wskaźnik wagowo - wzrostowy wykorzystywany do oceny stanu odżywienia, określający względną masę ciała. Jest to stosunek masy ciała do wzrostu wyrażonego w metrach. Należy jednak pamiętać, iż BMI nie stanowi wystarczającej podstawy do określenia poziomu metabolizmu człowieka, a tym bardziej do skomponowania odpowiedniej diety. Nieznacznie wyższe wartości BMI są pożądane w starszym wieku. Dlatego też porównując otrzymaną wartość do norm, należy uwzględnić wiek badanego.


BMR - podstawowa przemiana materii PPM (kcal)

Najniższy poziom przemian energetycznych dostarczający energii niezbędnej dla podstawowych funkcji fizjologicznych, warunkujących podtrzymywanie życia w optymalnych warunkach bytowych (bicie serca, krążenie krwi, oddychanie, ruchy jelit, budowa i odbudowa tkanek). Warunki te określają, że człowiek znajduje się na czczo, w pozycji leżącej, w zupełnym spokoju fizycznym oraz w otoczeniu o odpowiednim klimacie. Przemianę określoną w tych samych warunkach, lecz z wyłączeniem stanu na czczo, nazywa się spoczynkową przemianą materii.


TEE - całkowity wydatek energetyczny (kcal)

Ilość energii niezbędnej do utrzymania zarówno podstawowych funkcji życiowych, jak również do wykonywania codziennej aktywności. Utrzymywanie wydatku energetycznego na tym poziomie umożliwia utrzymanie dotychczasowej masy ciała.


AMB - wiek metaboliczny

Jest to wiek fizyczny pacjenta, oceniany na podstawie analizy proporcji poszczególnych komponentów w ciele, płci i wieku. AMB dla osób poniżej 21 roku życia jest taki sam jak wiek biologiczny.


Zawartość minerałów (kg)
Parametr określający zawartość minerałów budujących kości oraz zawartość elektrolitów.

Zawartość protein (kg)

Główny składnik budujący mięśnie. Osoba posiadająca wysoką zawartość protein cechuje się dużą zawartością mięśni oraz dobrym stopniem odżywienia.


Rodzaj budowy ciała (9 rodzajów)

Budowa ciała oceniana jest na podstawie wskaźnika masy ciała BMI oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, które są głównymi kryteriami oceny otyłości. Urządzenie określa następujące typy budowy ciała: ukryta otyłość, wysokie otłuszczenie, otyłość, słabe umięśnienie, w normie, mocne umięśnienie, niskie otłuszczenie, niskie otłuszczenie i mocne umięśnienie, atletyczny.


Określenie celu zmian zawartości tkanki tłuszczowej

Urządzenie sugeruje tempo wprowadzania zmian w stylu życia, kaloryczność diety oraz poziom aktywności fizycznej umożliwiające uzyskanie prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.


AC - Szacunkowy obwód brzucha
Optymalna wartość dla mężczyzn <102cm, dla kobiet <88cm.

WHR - Szacunek stosunku obwodu talii do obwodu bioder

Można wyróżnić dwa typy otyłości: typu jabłko (otyłość wisceralna), oraz typu gruszka (otyłość androidalna). Otyłość wisceralna wskazuje na większy obwód talii niż obwód pasa biodrowego. Otyłość tego typu zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy. Jeśli WHR jest poniżej 0,9 (u mężczyzn) / 0,85 (u kobiet) ryzyko otyłości jest niskie.


Impedancja

Jest to ogólny opór elektryczny przewodnika w obwodach prądu zmiennego, jest mierzona w omach. Składa się z rezystancji (opór czynny) oraz reaktancji (opór bierny). Określa oporność organizmu na prąd elektryczny, który przepływa przez ciało badanego podczas pomiaru.

Twój komentarz
Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ
Agata Jarnuszewska - ZnanyLekarz.pl